BESYO Nedir

BESYO Nedir

BESYO teriminin açılımı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu”dur. Üniversitelerin BESYO bölümleri, spor olgusunu bilimsel olarak inceleyen ve sporun aktif subjeleri olan sporcular, antrenörler, yöneticilerin yetişme ve gelişmesini sağlayan kuruluşlardır.

Spor akademileri 4 yıllık temel üniversite eğitimiyle sporun mahalli olmaktan çıkarılıp evrensel ilkeler etrafında akılcı, bilgiye dayalı bir öğretim yapması sporun geleceği bakımından önem arz etmektedir.

Ülkemizde spor akademilerinin sayısı giderek artmakta ve bütün üniversiteler bünyelerine spor akademilerini ilave etmektedirler.