BESYO Bölümleri

BESYO Bölümleri

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Spor Akademilerinin (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - BESYO) alt branşlarından biri olan Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü Türkiye’deki ilk ve orta düzeyli okullarına nitelikli öğretmenler yetiştiren, ülkemizin spor alanındaki ihtiyaçlarına cevap veren bir bölümdür.

Spor Akademisi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünün bir diğer amacı da üniversitelerimizde sayısı gittikçe artan Spor Bilimleri bölümlerine, gerekli lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimi vererek gerekli donanıma ve araştırma yeteneğine sahip akademik personel (öğretim elemanı) yetiştirmektir.

Spor Akademisi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde temel olarak genel kültür, beden eğitimi öğretmenliği meslek bilgisi ve spor alan bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalar yer alır.

İŞ İSTİHDAMLARI
Mezunlar;

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda öğretmenlik

-Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.

Uzmanlık dalına göre kulüplerde antrenörlük, koordinatörlük yapabilirler. Bölüm programında Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir.

Antrenörlük

Spor Akademilerinin (Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu - BESYO) alt branşlarından biri olan Antrenörlük bölümü bilimsel temelli antrenmanların ve spor faaliyetlerinin öğretilmesini hedef alan, spor alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirerek gerekli antrenör ve sporcu ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir bölümdür.

Spor Akademisi Antrenörlük bölümü bünyesinde yetiştirilen antrenörler, monitörler, kondisyonerler ve fitness eğitmenleri okullar, kulüpler, üniversiteler gibi sporun ve sporcuların olduğu her yerde, branşları dâhilindeki spor faaliyetlerinde sporun teknik prensiplerini ve kurallarının uluslar arası kural ve tekniklere uygun olarak öğretilmesini sağlayan kişilerdir.

Antrenörlük bölümü mezunlarının; sporcuların fiziki ve psikolojik düzeylerini en iyi şekilde yönlendirmeyi, teknik yöntemlerle geliştirmeyi başarabilecek eğitimi almış bireyler olması hedeflenmektedir.

İŞ OLANAKLARI

Spor Akademisinin Antrenörlük bölümünden mezun olanların iş olanaklarından bazıları:

 1. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenörlük ve yardımcı antrenörlük,
 2. Gençlik ve Spor Müdürlükleri’nde antrenörlük veya memurluk,
 3. Her türlü spor kulüplerinde antrenörlük,
 4. Özel spor salonlarında çalıştırıcılık,
 5. Çeşitli sektörlerde (turizm v.b.) spor aktivitelerinde ve organizasyonlarda görev alma.

Rekreasyon

Spor Akademilerinin (Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu - BESYO) alt branşlarından biri olan Rekreasyon bölümü serbest zaman aktivitelerini doğru ve bilimsel bir şekilde organize edip yönlendirebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Spor Akademisi Rekreasyon bölümü mezunu olanlar; insanların yapmakla zorunlu oldukları çalışmak, uyumak, beslenmek v.b. aktiviteleri dışında kalan serbest zamanlarını, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde düzenleyen, çeşitli sportif aktiviteler organize eden kişilerdir.

Spor Akademisi Rekreasyon bölümlerinde temel olarak spor alan bilgisi, genel kültür, eğiticilik ve yöneticilik kapsamındaki ders ve uygulamalar yer alır.

İŞ OLANAKLARI

Spor Akademisinin Rekreasyon bölümünden mezun olanların iş olanaklarından bazıları:

 1. Üniversiteler,
 2. Gençlik ve Spor Müdürlükleri,
 3. Turizm (Animatörlük, su sporları rekreasyon aktiviteleri vb.
 4. Her türlü spor rekreasyon aktiviteleri,
 5. Halk oyunları, dans, festival vb. sosyal-kültürel rekreasyon aktiviteleri,
 6. Sağlıklı yaşam rekreasyon aktiviteleri,
 7. Çocuklara yönelik rekreasyon aktiviteleri,
 8. Kamu ve özel kuruluşlarda rekreasyon aktiviteleri

Spor Akademilerinin (Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu - BESYO) alt branşlarından biri olan Spor Yöneticiliği bölümü sportif kadrolarda yönetici konumunda çalışacak bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bölümüdür.

Spor Akademisi Spor Yöneticiliği bölümü mezunu Spor Yöneticileri yönetim biliminin temelleri ve spor bilgisi ile donatılmış bireyler olarak ülkenin spor konusunda yönetici kadrolarını oluştururlar.

Spor Akademisi Spor Yöneticiliği bölümlerinde temel olarak hukuk, işletme, iletişim, yönetim ve organizasyon, pazarlama ve spor alan bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalar yer alır.

İŞ OLANAKLARI

Spor Akademisinin Spor Yöneticiliği bölümünden mezun olanların iş olanaklarından bazıları:

 1. Gençlik ve Spor Müdürlükleri’nde yöneticilik veya spor uzmanlığı,
 2. Turistik tesislerde yöneticilik,
 3. Sağlıklı yaşam aktiviteleri,
 4. Özel spor kuruluşları organizasyon ve uygulamaları,
 5. 500 ve üzeri çalışanın bulunduğu kuruluşlarda ve yerel yönetimlerin sportif bölümlerinde profosyonel spor yöneticiliği.